Organisatie

Bestuur

Tessy Dahmen (secretaris)
Gerard Fokkens (vice-voorzitter)
Annemiek Kok (bestuurslid)
Pim Muijsers  (bestuurslid)
Hans Schreurs (penning-meester)
Sjaak Smetsers (bestuurslid)
Jo van der Velden (voorzitter)

Overige medewerkers

Leon Ketelslegers
Maarten Stoffels
Jort Tosserams
Jan Verschoor

Comité van Aanbeveling

Hans Aarts, directeur hogeschool techniek en logistiek
Ine van de Bercken, kunstenares en edelsmid
Wim Beurskens, huisarts
Daan Doesborgh, dichter
Marja Ebbers, leidinggevende Emmaus Feniks
Bart Faassen, CEO Faassen Boomkwekerijen
Rob Langen, CEO Elmec
Jeroen Oehlen, Partner Boels Zanders Advocaten
Hans van Oijen, oud CEO Gamma Europa
Henk Opsteegh, oud weth. Tegelen, oud burg. Swalmen en Schijndel
Antoin Scholten, burgemeester van Venlo
Toon Smeets, oud CEO Zuid-Nederland
Huub Stapel, acteur
Paul Stelder, directeur Woningcorperatie Antares
Thei en Marij (Thei Sturme en Marij Verhaag), zangduo
Ben Verbong, regisseur
Mieke Verhaegh, directeur TRIAS
Henk Vossen, CEO Helichem (voorzitter Comité van Aanbeveling)

Missie

Stichting Tegelen.NL initieert en faciliteert evenementen op het terrein van kunst, cultuur, muziek, dans, sport en spel om te markeren dat Tegelen en Steyl in 2017 200 jaar tot Nederland behoren. Dit moet leiden tot een blijvende verbinding tussen mee organiserende verenigingen, stichtingen en bedrijven binnen Tegelen, alsook met (EU)regionale partners in de gemeenten Venlo en Nettetal.

Beoogd wordt hiermee een impuls te geven aan de aantrekkelijkheid van Tegelen en Steyl voor wonen, werken en bezoeken.

Visie

De aantrekkelijkheid van Tegelen en Steyl voor wonen, werken en bezoeken wordt voor een belangrijk deel bepaald door:
‐ de vitaliteit van het verenigingsleven
‐ de vitaliteit van de dorpskern

Problemen hierbij zijn:
‐ Vergrijzing bij verenigingen en stichtingen.
‐ Vraag en aanbod van vrijwilligers sluiten niet op elkaar aan.
‐ Teruglopende bedrijvigheid in de dorpskern.

In 2017 is het 200 jaar geleden dat Tegelen en Steyl door grenscorrecties Nederlands werden. Stichting Tegelen.NL grijpt dit historische feit aan om de vitaliteit van Tegelen en Steyl een impuls te geven.

Stichting Tegelen.NL stimuleert en faciliteert verenigingen, stichtingen, scholen en bedrijven in Tegelen en Steyl om in 2017 samen activiteiten te organiseren op het gebied van kunst, cultuur, muziek, dans, sport en spel. Hierbij wordt uitdrukkelijk samenwerking gezocht met partners, ook op stadsbestuurlijk niveau, in de gemeenten Venlo en Nettetal. Immers, we delen onze geschiedenis het meest met onze directe buren. Deze gezamenlijke geschiedenis is een basis voor samenwerking, daarmee activiteiten een aantrekkelijke schaalgrootte biedend.

Beoogd wordt een blijvende samenwerking van de verenigingen, stichtingen en bedrijven, ook na 2017, met wellicht het ontplooien van nieuwe maatschappelijke activiteiten als resultaat. Hiermee worden genoemde problemen van vergrijzing, vrijwilligers en dorpskern aangepakt en wordt de aantrekkelijkheid van Tegelen en Steyl versterkt.